Vállalati értékek: A Balaton-felvidék, közelebbről a Pécselyi-medence lakóinak hagyományos foglalkozása a mezőgazdasági szövetkezetekben és az 1970-es évektől egyre erősebben fejlődő turizmusban volt. A környék ipari üzemei mind 30-50 km távolságban működtek, így a helyi lakosok csak körülményes busz és vasúti összeköttetéssel tudtak bejutni ipari munkahelyeikre. Az átalakulást követő mezőgazdasági vállalatok, szövetkeztek megszűntével, valamint a turizmus szerkezetváltásával az alacsony képzettségű, falusi fiatalok munkalehetősége megszűnt. Cégünk feladatául tűzte ki olyan speciális képzés és oktatás elindítását, mellyel a modern műanyagok feldolgozásához az egyszerű kézműves hagyományokat alapul véve hozza létre szakértőit. Munkatársaink körében az elvándorlás minimális, csak családi helyzet változással vagy költözéssel kapcsolatos. A magas műszaki színvonalú gyártás vezérelt feldolgozó gépei a műanyagok folyamatos fejlődése megköveteli az állandó tanulást. Az a tény, hogy egy iparilag gyéren fejlődött területen tudtuk megvetni a lábunkat, és Európa jeles felhasználói számára gyártunk műanyag termékeket igazolja célunk helyességét.